Imate poslovnu ponudu? Popunite formular i stupite u kontakt sa nama


Poruka
Menadžmenta

U vremenu kad se informatička i komunikaciona industrija svakodnevnu menjaju, za svaku kompaniju pravi je izazov da primeti indikaciju promene na tržištu, da prihvati tu promenu, da se adaptira i da nastavi s daljim razvojem poslovanja. Takođe, u takvom okruženju, u kome su promene brze i česte, potrebno je da kompanija očuva trend ulaganja u edukaciju svog prodajnog i tehničkog tima. Cilj je biti prvi; biti na usluzi; biti stručan. Cilj je zadovoljan korisnik.

U našoj kompaniji smo za proteklih osam godina postigli izuzetan nivo zadovoljstva korisnika. Susretali smo se sa različitim projektima, osvajali smo nove tehnologije, usavršavali smo se do perfekcije, kako bismo se danas istakli među drugima. Kvalitetnim uslugama i opremom i stručnom podrškom omogućili smo drugim kompanijama da nesmetano obavljaju svakodnevne poslovne zadatke i da budu uspešni u tome.
U međuvremenu specijalizovali smo se za hotelska infrastrukturna rešenja koja uključuju celokupnu informaciono-komunikacionu i poslovnu platformu. Od RJ-45 priključka preko hardvera i PMS-a, pa sve do ugovora o održavanju.

U narednom periodu, osnažićemo tim, proširićemo nivo delatnosti i IT usluga i još ćemo se više posvetiti brizi o korisniku i post prodajnim aktivnostima, kao našim adutima na tržištu.
Cilj nam je da naši Korisnici računaju na lojalan i iskren poslovni odnos tokom saradnje, i da našu kompaniju doživljavaju kao pravog partnera u poslovanju.

Dragan Biljić
Generalni direktor TR Services Srbija

Preko 300 zadovoljnih klijenata.
1919

Osnovan je Téléautomate od TMC – Kompanija za proizvodnju telefona

1984

Osnivanje TR Services ujedinjenjem Téléphonie Européenne i Téléautomate

1993

Menadžment otkupljuje TR Services

1994

Akvizicija kompanije Centrale Téléphone

1999

Prvo pojavljivanje TR Services na berzi

2000

Akvizicija kompanije IVM

2008

Akvizicija Grupe Artelcom i formiranje nove Grupe TR Services

2009

Akvizicija kompanije ATTI i međunarodni razvoj – otvaranje 2 nove filijale u Kini(Šangaj) i u Srbiji(Beograd)

Za više informacija o ARTELCOM : www.artelcom.fr

Dragan Biljić

Izvršni direktor

Stručno obrazovanje i usavršavanje, kao i 15-godišnje radno iskustvo u Francuskoj u oblastima telekomunikacija i integracija aplikacija u velikim mrežnim sistemima. U ovom vremenu Dragan Biljić je 6 godina proveo u Lyonnaise Communication na poslovima rukovođenja i organizovanja održavanja postojećih komutacionih mreža proizvođača Nortel, Alcatel-Lucent i Aastra. Kao spoljni saradnik vodio je projekte na instalacijama novih i osavremenjivanjima postojećih mrežnih struktura u Francuskoj i u inostranstvu. Od 2007. pridružuje se Artelcom-u, koji je od 2008. član TR Services grupe, a zatim organizuje i rukovodi timom lokalne filijale TR Services Beograd.

Lionel Smeers

CEO

Lionel Smeers, ekspert u knjigovodstvu, započeo je svoju karijeru u Deloitte, gde stiče opsežnu stručnost na polju revizije i korporativnog upravljanja. 1996. postaje direktor finansija IT podružnice Vivendi grupe, nakon čega će postati glavni izvršni direktor Artelcom&Asten Communications 1999.godine. Lionel Smeers postaje glavni izvršni direktor TR Services Group 31. marta 2008.