Imate poslovnu ponudu? Popunite formular i stupite u kontakt sa nama


Videokonferencija

Rešenje Videokonferencija može da se koristi za uspostavljanje poslovnih veza u realnom vremenu za više-lokacijske organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou. Na primer, može se koristiti za pokretanje strateških sastanaka iz odgovarajuće prostorije ili sa radne stanice sa odgovarajućom opremom. Za razliku od sastanka na licu mesta, videokonferencija pruža niz pogodnosti za firme i korisnike, kao što su: :

 • Niži troškovi: smanjenje putnih troškova
 • Efikasnija upotreba radnog vremena: kraj dugotrajnih putovanja
 • Poboljšan odziv i produktivnost: brže donošenje odluka

Objedinjene komunikacije

Objedinjene komunikacije (Unified Communications) leže u srcu IT strategije kompanije, omogućavajući joj da se poboljša produktivnost kroz nove metode komunikacija i rada koji neguje razmenu informacija između zaposlenih u realnom vremenu. Mi pružamo našim klijentima stručnost u ovim novim generacijama aplikacija koje su više i bolje prilagođene trenutnom radnom okruženju, kao što su:

 • Konvergentna kancelarija:
  • Alati za saradnju: elektronske table, „file-sharing“, slanje web-stranica, „co-browsing“
  • „Instant messaging“
  • Indikator prisustva Korisnika
  • Video pozivi
 • „Unified messaging“
 • „Jedinstven broj“ tehnologija

Kontakt centri

Mi smo u poziciji da budemo partneri naprednim korisnicima u integrisanju kontakt centar rešenja u njihovu IT infrastrukturu. Ova dogovorena rešenja omogućavaju kompanijama da ugrade bez problema nove medije poput Interneta i E-mail-a u svoj proces brige o korisnicima. Oni uključuju:

 • Objedinjeno upravljanje multimedijalnim kontaktima – glas, tekstualne poruke, i web saradnja ili E-mail.
 • Rešenja za odlazne pozive i scripting
 • Upravljanje više-lokacijskim arhitekturama
 • Kompjuter telefon integracija(CTI): Funkcije podizanja dosijea pozivaoca i inteligentnog rutiranja povezanog sa bazom podataka
 • Interaktivni govorni Server
 • Snimanje razgovora i praćenje kvaliteta

Interaktivni govorni server

Mi pružamo našim klijentima Interaktivni govorni server (Interactive Voice Response) rešenja koja se mogu koristiti da se poboljša odgovaranje na pozive i da ga učini profesionalnijim. Interaktivni govorni server sistem se može koristiti za povezivanje u informacioni sistem kompanije i građenje veze sa ljudima koji kontaktiraju kompaniju. Zašto uvesti Interaktivni govorni Server:

 • Vreme čekanja na kontakt centru je predugačko
 • Određeni korisnici prekidaju vezu bez kontaktiranja agenta
 • Informacije koje pružate svojim korisnicima se ponavljaju
 • Morate da saznate identitet pozivaoca i potvrdite ga
 • Vaši klijentima treba u realnom vremenu pristup preciznim informacijama, bez čekanja 24/7/365 dana godišnje, kao za praćenje narudžbina, stanja računa, status isporuke
 • Potrebno je da upravljate velikom količinom poziva u toku kratkog perioda.

Interaktivni govorni server rešenja mogu da se koriste za ostvarivanje svih ovih ciljeva i da se integriše savršeno u postojeću infrastrukturu. Ona su često obogaćena korišćenjem tehnologija kao što su prepoznavanje glasa i sinteza glasa.